ય થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
યસ્તીસ્લિમ
યથાવનભગવાન વિષ્ણુ
યતીનતપસ્વી
યતીંદ્રભગવાન ઇન્દ્ર
યતીશભક્તોના ભગવાન
યાતિયાસાચાંદીના
યત્નેશપ્રયત્નોના ભગવાન
યયાતિએક ઋષિનું નામ
યાઈનભગવાન શિવ
યાજીદવધારવું, વધવું, વધારવું
યોગદેવાયોગના સ્વામી
યોગાનંદધ્યાનથી પ્રસન્ન
યોગનિદ્રાધ્યાન
યોગેંદ્રાયોગના ભગવાન
યોગેશયોગના ભગવાન
યોગીભક્ત
યોગિનામ્પતિયોગીઓના ભગવાન
યોગિનેસંત. ભગવાન હનુમાનનું એક નામ
યોગિરાજમહાન તપસ્વી, ભગવાન શિવ
યોજિતપ્લાનર
યમહિલભગવાન વિષ્ણુ
યમજિતભગવાન શિવ
યમાજિથશિવનું બીજું નામ
યમનયોગ્ય નામ
યામિરચંદ્ર
યાસારસરળતા, સંપત્તિ
યશવિજય, કીર્તિ
યશસખ્યાતિ
યશ્મિતપ્રખ્યાત
યશોદેવખ્યાતિનો સ્વામી
યશોધનખ્યાતિથી સમૃદ્ધ
યશોધરપ્રખ્યાત
યશોધરાજેણે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી છે
યશપાલખ્યાતિનો રક્ષક
યશ્વસિંલોકપ્રિય. ભગવાન ગણેશ
યશવંતજેણે કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે
યાસિરશ્રીમંત
યૂનુસએક પ્રોફેટનું નામ
યૂસુફએક પ્રોફેટનું નામ
યુધાજિતયુદ્ધમાં વિક્ટર
યુધિસઠિરયુદ્ધમાં મક્કમ
યુગ્મજોડિયા, મિથુન રાશિનું ચિહ્ન
યુક્તાસચેત, કુશળ
યુવલબ્રુક
યુવરાજરાજકુમાર, વારસદાર દેખીતો
યશોવર્મનવિજયી; તેજસ્વી; પ્રખ્યાત; સફળ
યશપાલપ્રસિદ્ધિનો રક્ષક
યશરાજવિજય; ગૌરવ; ખ્યાતિ; સફળતા
યશશ્રી
સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર
યશશ્રી
સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા નસીબ; (બીજા નું) સ્થાન લેવું
યશુશાંતિ; શાંત
યશુસગૌરવ
યશવંત
જે વ્યક્તિ ખ્યાતિ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે
યશવર્ધન
જે તેની સદભાવનાથી પ્રખ્યાત છે તે ચારે બાજુ ફેલાયેલો છે
યશવર્ધનજે તમારી કીર્તિને સુધારશે
યશવાસીન
પ્રિય અને હંમેશા લોકપ્રિય ભગવાન; ભગવાન ગણેશ
યશવીરતેજસ્વી અને વીર
યશવેનઅવિનાશી
યશ્વીનખ્યાતિના વિજેતા
યશ્વીરતેજસ્વી અને વીર
યશવનધરમહાનુભાવ; શ્રીમંત વ્યક્તિ
યશવંત
જેણે કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે; હંમેશા પ્રખ્યાત
યશવંત
જેણે કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે; હંમેશા પ્રખ્યાત
યશવન્તભવ્યતા
યશવર્ધન
જે તેની સદભાવનાથી પ્રખ્યાત છે તે ચારે બાજુ ફેલાયેલો છે
યશવિનભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; સૂર્યોદય; ખ્યાતિ
યશવંત
જે વ્યક્તિ ખ્યાતિ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે
યસ્વિનખ્યાતિ વિજેતા; સફળ થવા માટે
યસ્વિનખ્યાતિ વિજેતા; સફળ થવા માટે
યાતનભક્ત
યતીનતપસ્વી
યતીન્દ્રસંન્યાસી; ભગવાન ઇન્દ્ર
યાતેશભક્તોના ભગવાન
યથાર્થસત્ય
યતીશસમર્પિત નેતા; ભક્તોના ભગવાન
યાત્રાપવિત્ર યાત્રા
યાત્રતયોગ્ય; શક્યતા
યથવિકપરંપરાગત; સફળતા; ભગવાનનો પ્રેમ
યતીનતપસ્વી; ભક્ત
યતીંદ્રસંન્યાસી; ભગવાન ઇન્દ્ર
યાતનાઊર્જા; પ્રયાસ; મજૂર; પ્રદર્શન
યત્નેશપ્રયત્નોના ભગવાન
યાત્નિકપ્રયત્ન કરવો
યાત્રાપવિત્ર યાત્રા
યત્વિકસફળ થવા માટે; પ્રેમના ભગવાનનું નામ
યૌધાવીરભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વીર યોદ્ધા
યુતિકયુવા
યુવાયુવાન; કિશોર; ઉત્સાહી
યવનઝડપી; ભેળવવું; દૂર રાખવું
યાવરગૌરવ દ્વારા એકત્રિત
યાયિનભગવાન શિવ; ઝડપી; તીવ્ર; શિવનું નામ
યજત
પવિત્ર; દિવ્ય; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; પ્રતિષ્ઠિત; ચંદ્ર
યેદ્ધાન્તચમકવું
યેઘરાજતે એકમાત્ર રાજા છે
યેક્ષિતકાર્યનો અંત કરનાર
યેરરાપ્પાલાલ વ્યક્તિ
યેશ્મિતચમકવું
યેશ્વંત
જે વ્યક્તિ ખ્યાતિ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે
યેશ્વંત
જે વ્યક્તિ ખ્યાતિ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે
યેશ્વીનખ્યાતિ
યેસ્વંત
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જે વ્યક્તિ ખ્યાતિ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે
યેસ્વીનસફળ
યથાર્થયોગ્ય; શક્યતા
યોચનવિચાર
યોદ્ધાયોદ્ધા
યોધીનયોદ્ધા; વિજેતા
યોગ
સાર્વત્રિક આત્મા સાથે વ્યક્તિગત આત્માનું સંયોજન; જોડાવું; એક થવું; વાહન; યોગ અને ધર્મના પુત્ર તરીકે વ્યક્તિત્વ; વિષ્ણુ અને શિવનું નામ, ભગવાન બુદ્ધ
યોગદેવાયોગના ભગવાન
યોગદેવનયોગના ભગવાન
યોગધીપાધ્યાનના ભગવાન
યોગજધ્યાનથી જન્મ
યોગાજીજે યોગ કરે છે
યોગાનંદધ્યાનથી આનંદ થાય છે
યોગનાથસારી પ્રવૃત્તિ
યોગનાથમ
સંઘ ના ભગવાન; વિશ્વનો શાસક; ભગવાન શિવ
યોગરાજસ્વસ્થ અને મનોહર ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ
યોગસકાળજી
યોગિન
યોગના ભગવાન (ભગવાન શિવ); જે યોગનો અભ્યાસ કરે છે; તપસ્વી; યોગ દર્શનના અનુયાયી
યોગેંદરયોગના દેવતા
યોગેંદ્રાયોગના દેવતા
યોગેશયોગના દેવતા
યોગેશ્વરયોગીરાજ
યોગેશ્વરનશિથિલ
યોગી
એક ભક્ત; તપસ્વી; ધ્યાની; ધાર્મિક; એક બુદ્ધ; વિષ્ણુ અને શિવનું બીજું નામ
યોગી શ્રીભક્ત; સર્વોચ્ચ ગુરુ
યોગીન
યોગના ભગવાન (ભગવાન શિવ); જે યોગનો અભ્યાસ કરે છે; તપસ્વી; યોગ દર્શનના અનુયાયી
યોગિનામ્પતિયોગીઓના ભગવાન
યોગીનસંત; ભગવાન હનુમાનનું એક નામ
યોગિરાજમહાન તપસ્વી; ભગવાન શિવ
યોગીસાઈભક્ત; સર્વોચ્ચ ગુરુ
યોગીશયોગના દેવતા
યોગિત
એક કે જે એકાગ્ર અથવા સ્ત્રી શિષ્ય અથવા મુગ્ધ હોય
યાદવ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના વંશજ; કૃષ્ણનું નામ
યાજ
ઉપાસક; ત્યાગ; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; એક ઋષિ
યાજકબલિદાન આપનાર પુજારી; ધાર્મિક; ઉદાર
યામીરચંદ્ર
યાનીપાકા; લાલચટક
યાષ્કમહેનત કરવી; ગરમીની ઇચ્છા
યાશ્વનવિજેતા
યાતિષભક્તોના ભગવાન
યાદબ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના વંશજ; કૃષ્ણનું નામ
યાદવ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના વંશજ; કૃષ્ણનું નામ
યાદવેન્દ્રભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યાદવ કુળનો રાજા
યાદવભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુઓના વંશજ
યાધાવનભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુઓના વંશજ
યાધુએક પ્રાચીન રાજા
યઘુવીરભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
યાદ્નેશ
સુખની ભાવના; આનંદની ભાવના; ગણેશ અને વિજ્ઞેશ ના ભગવાન
યાદ્ન્યપવિત્ર અગ્નિ
યાદ્ન્યેશભગવાન
યદુએક પ્રાચીન રાજા
યદુક્રિષ્નાભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, કૃષ્ણ, યદુના વંશજ
યદુનંદનભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુ કુળના
યદુનાથભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના રક્ષક
યદુરાજભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, યદુના રાજા
યદુવીર
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વીર માણસ; યદુઓના વંશજ
યદુવીર
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વીર માણસ; યદુઓના વંશજ
યદ્વિકઅનન્ય
યગ્નાભગવાનને સમર્પિત વિધિ
યગ્નકયા
બધા પવિત્ર અને યજ્ઞોનો સ્વીકાર કરનાર
યજ્નેશધાર્મિક નેતા
યજ્ઞેશ્વરઆગ
યાગ્નિક
જે વ્યક્તિ યજ્ઞ/ પૂજા કરે છે; રાષ્ટ્રની આવરદા
યાગન્યાભગવાનને સમર્પિત વિધિ
યજ્ઞબલિદાન
યજ્ઞસેનરાજા દ્રુપદનું નામ
યગ્યેશયજ્ઞની અગ્નિના ભગવાન
યજ
ઉપાસક; ત્યાગ; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; એક ઋષિ
યાજકબલિદાન આપનાર પુજારી; ધાર્મિક; ઉદાર
યજનપૂજા; બલિદાન
યાજસખ્યાતિ; પૂજા
યજત
પવિત્ર; દિવ્ય; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; પ્રતિષ્ઠિત; ચંદ્ર
યજીનબલિદાન; ધાર્મિક
યજન
બલિદાન આપનાર; પૂજા; ભક્તિ; ઉપાસક; બલિદાન
યજનરૂપ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જે યજ્ઞ જેટલો શુદ્ધ છે; જેનું સ્વરૂપ યજ્ઞ છે
યજનેશ
ભગવાન વિષ્ણુ; પૂજા અથવા બલિદાનનો સ્વામી; વિષ્ણુનું વિશેષ નામ; સૂર્યનું વિશેષ નામ
યજુંયજુર્વેદ
યજુરએક વૈદિક પાઠ
યજુર્વવૈદિક પૂજા
યજુર્વચાર વેદમાંથી એક; ભગવાન વિષ્ણુ
યજુર્વેદ
ધાર્મિક આદર, વંદના, પૂજા, બલિદાન, યજ્ઞની પ્રાર્થના, સૂત્રો, ખાસ કરીને મંત્રો વિચિત્ર રીતે બલિદાનમાં વિકૃત કરવામાં આવે છે. વેદ એટલે જ્ઞાન.
યજુસએક ઉપાસક; બલિદાન
યાજવાનેબલિદાન આપનાર
યજવીનધાર્મિક
યક્ષ
ભગવાનના પ્રતિનિધિ, એક પ્રકારનો ઉપદેવતા; જંગલોના રક્ષક; ઝડપી
યાક્ષીનસજીવ; જીવંત
યક્ષિત
જે કાયમ માટે બનાવવામાં આવેલુ હોય; કાયમી; પરમેશ્વર
યાકુલતત્વજ્ઞાની; સાવચેતીભર્યું; સુંદર
યમજિતભગવાન શિવ, યમ પર જીત મેળવનાર
યમજીતભગવાન શિવ, યમ પર જીત મેળવનાર
યામિરચંદ્ર
યમિતનિયંત્રિત
યમરાજમૃત્યુ ના દેવ
યમુરાચંદ્ર
યંચિતગૌરવ
યાનીશામોટી અપેક્ષાઓ
યંશભગવાનનું નામ
યારતેજસ્વી પ્રકાશ
યસસસમજ
યસશ્રી
સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર
યશ
વિજય; ગૌરવ; સફળતા; પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ; પ્રતિષ્ઠા
યશરાજવિજય; ગૌરવ; ખ્યાતિ; સફળતા
યશાલતેજસ્વી; ખુશખુશાલ
યશમીતખ્યાતિ
યશસખ્યાતિ; આકર્ષકતા; પ્રતિભા; ગુણ
યશશ્રી
સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર
યશશ્રી
સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર
યશસ્કરામખ્યાતિ અને ભાગ્ય આપનાર
યશસ્વખ્યાતિથી ભરેલ
યશસ્વિનસફળ યુવક
યશવંતહંમેશા પ્રખ્યાત
યશદીપસફળતા; કીર્તિનો પ્રકાશ
યશેષખ્યાતિ
યાશીકસુખ; માનદ અને લગ્ન
યશીલસફળતા; શ્રીમંત; પ્રખ્યાત
યશીરશ્રીમંત
યશ્મિતપ્રખ્યાત
યશોદેવખ્યાતિના ભગવાન
યશોધનખ્યાતિમાં સમૃદ્ધ
યશોધરપ્રખ્યાત
યશોધરાજેને પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે
યશોવર્ધનાજે તમારી કીર્તિને સુધારશે
યોગરાજમહાન તપસ્વી; ભગવાન શિવ
યોગ્રામજીવન શક્તિ
યોગ્ય
લાંબા અંતર માટેના માપનું એકમ; એક યોજના
યોગ્યશ્રીસારું
યોહનભગવાન દયાળુ છે
યોજક
જુગલ; નિયોક્તા; સંચાલક; અગ્નિનું બીજું નામ
યોજિતઆયોજક
યોક્ષિતમહાન કલાકાર; નાયક; ભગવાન વિષ્ણુ
યોશનયુવા
યોષિતયુવાન; યુવક ; શાંત
યોતકએક નક્ષત્ર
યરિષિઆશ્ચર્યજનક
યુધ્ધયુદ્ધ
યુધાજિત
યુદ્ધમાં વિજયી; એક નાયક; સૈનિક; કેકાયાના રાજા અને ભરતનાં મામા
યુધાજીત
યુદ્ધમાં વિજયી; એક નાયક; સૈનિક; કેકાયાના રાજા અને ભરતનાં મામા
યુધાવભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
યુધિષ્ઠિર
જેણે યુધિષ્ઠિરને રાજા તરીકે ફરીથી સ્થાપિત કર્યા
યુદિતતોફાની
યુગઉંમર
યુગા
ભગવાન મુરુગન; યુગ અથવા ચાર યુગ ચક્રમાંથી એક યુગ
યુગલદંપતી; જોડી
યુગનયુવાની; ભગવાન મુરુગન
યુગાન્ધર
હંમેશા સ્થાયી; વિષ્ણુ અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
યુગાંકયુગનો અંત
યુગંશબ્રહ્માંડનો ભાગ
યુગાંતસદાકાળ
યુગાન્તર
હંમેશા સ્થાયી; વિષ્ણુ અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
યુગપયુગનું શ્રેષ્ઠ
યુગેશતમામ ઉંમરના રાજાઓ
યોગેશ્વરનધ્યાનના ભગવાન
યુગીન
યોગના ભગવાન (ભગવાન શિવ); જે યોગાભ્યાસ કરે છે
યુગ્મજોડિયા; મિથુન રાશિનું ચિન્હ
યુજ
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે; સાથી; સમાન; સંયમ રાખવો; ગોઠવવું; તૈયાર કરવું
યુજ્યા
સંબંધિત; જોડાયેલ; સાથી; શક્તિમાં સમાન; સક્ષમ
યુકિનસફળ; આનંદકારક; સ્વતંત્રતા સ્નેહી
યુકિતનહિંમતવાન; તાર્કિક; કરુણા
યૂક્રનથસુખ, આનંદ
યુક્ત
સમૃદ્ધ; જુગલ; સંયુક્ત; સચેત; કુશળ; હોંશિયાર; યોગ્ય
યુનાયભગવાન ગણેશનું એક અન્ય નામ
યુપક્ષવિજયી આંખ
યૂશનપર્વત
યુસુઅભિમન્યુનો પુત્ર
યુવઉત્સાહી; યુવાન
યુવાયુવાન; કિશોર; ઉત્સાહી
યુવાનયુવા; ભગવાન શિવ; યુવાન; સ્વસ્થ; ચંદ્ર
યુવાંશયુવાન; ભગવાન શિવ
યુવલનદી ; પ્રવાહ
યુવાનયુવા; ભગવાન શિવ; યુવાન; સ્વસ્થ; ચંદ્ર
યુવાન સૂર્યમજબૂત; સ્વસ્થ; યુવાન; સુર્ય઼
યુવાનયુવાન; સ્વસ્થ
યુવનાથભગવાન; યુવાનીનો રાજકુમાર
યુવનવયુવાની
યુવાનેશ
મજબૂત; સ્વસ્થ; ભગવાન શિવનું નામ; યુવાની; આકાશ; યુવા પેઢી
યુવંશયુવા પેઢી
યુવરાજરાજકુમાર; વારસદાર; યુવાન
યુવરામરાજકુમાર
યુવરુથજીવંત; સદાબહાર વલણ
યુવેનરાજકુમાર
યુવીયુવાન સ્ત્રી
યુવિકયુવા
યુવીનનેતા
યુવરાજરાજકુમાર; વારસદાર; યુવાન
યુયુત્સુ
લડવાની ઉત્સુકતા; કૌરવોમાંથી એક જે યુદ્ધમાં બચી ગયો