થ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
થમારાઈકમળ નું ફૂલ; શુદ્ધ અને પ્રિય
થંગાસ્વર્ણ
થાનીકાઅપ્સરા; દોરડું
થાનીમાંસુંદર; નમ્રતા
થાનીરિકાસોનાની દેવી અને દેવદૂત; ફુલ
થન્માયાતલ્લીન, મશગૂલ
થન્મયીએકાગ્રતા; પરમાનંદ
થંસીસુંદર રાજકુમારી
થાનુજાએક દીકરી
થાનુંશાઆશીર્વાદ
થાનુશ્રીસુંદરતા
થાન્વિતામહાન
થાન્યા
સુંદર આંખો; સંવેદનશીલ; પ્રેમાળ; કલ્પનાશીલ
થાન્યસ્રીપારિવારિક
થારકાસિતારો; ઉલ્કા; આંખની કીકી
થરકકાપરી
થારાનીપૃથ્વી; હોળી
થરાનિકાપૃથ્વી માટે ભગવાન
થારન્યાચમક
થાર્ચનાપ્રસ્તાવ
થાર્ચિકાખુશ
થારિકા
એક નાનો તારો,તારક; દિવ્ય; ફિલ્મ અભિનેત્રી
થારીશાઇચ્છા
થાર્સના
ઉપાસક; ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતામાં માનનાર વ્યક્તિ
થાર્શીનીઓફર કરે છે
થાર્સીન
ખૂબ સ્પર્ધાત્મક; આત્મવિશ્વાસ; અધ્યયન
થરુનામઘટના
થારુનીકાયુવાન યુવતી
થારુશીહિંમત; વિજય
થાસ્વીકાદેવી પાર્વતી
થિક્ષિકાતુલા રાશિના નામ પર
થીસ્વારીદેવી ઓમ શક્તિ
થેનમોલીમધુર વાત કરનાર
થેંનાવાનીદેવી
થેંરલઠંડી પવનની લહેર; પ્રોત્સાહન આપવું
થિંકશીકાતેજસ્વી
થિલકાવતીસુશોભીત; નદીનું નામ
થિરિષ્કામાર્ગદર્શિકા; બુદ્ધિ; આશાવાદી
તિર્થાપવિત્ર જળ; યાત્રાધામો કેન્દ્રો
થીરુચંદ્રઅસહિષ્ણુ; માનનીય; મોહક
થિરૂપાલસારું
થિયાદેવના આશિર્વાદ
થોલાક્ષી
પાર્વતી દેવી, ભગવાન શિવના પત્નિ, પાર્વતી
થ્રાયાત્રણ
થ્રેશાતારો; ઉમદા
થ્રીધાદેવી દુર્ગાનું નામ
થુસીથાબુદ્ધિશાળી