ઇ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઇશાનાશ્રીમંત; શાસક; દુર્ગાનું બીજું નામ
ઇશાની
ભગવાન શિવની પત્ની, ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ; દેવી પાર્વતી; સત્તારૂધ; માલિકી
ઇશાનિકા
ઇચ્છા પૂર્ણ કરવી; ઇશાન સાથે સંબંધિત; સંતોષકારક
ઇશાન્વીદેવી પાર્વતી; જ્ઞાનની દેવી
ઇશાન્યપૂર્વ; ઇશાન
ઈશારાહરિનું રક્ષણ
ઈશ્વરીદૈવી
ઇશિતા
નિપુણતા; સંપત્તિ; ચડિયાતું; ઇચ્છિત; ખ્યાતિ
ઇશીદેવી દુર્ગા; ખડક; મુક્તિ
ઇશિકા
એક તીર; ડાર્ટ; જે પ્રાપ્ત કરે છે; પેઇન્ટ બ્રશ; ભગવાનની પુત્રી
ઇશિતા
નિપુણતા; સંપત્તિ; ચડિયાતું; ઇચ્છિત; ખ્યાતિ
ઇશ્કા
જેની પાસે ફક્ત મિત્રો છે અને કોઈ શત્રુ નથી
ઈશ્મીકાસ્વપ્ન; ભગવાનનું ફૂલ
ઇશ્મિતાભગવાનનો પ્રેમી; ભગવાનનો મિત્ર
ઇશરાભગવાન સાથે સંબંધિત; રાત્રે પ્રવાસ
ઇષ્ટા
અતિ પ્રિય; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ, લક્ષ્મી દેવી અને કાર્તિક યોગને આપેલું નામ
ઇષ્ટા
અતિ પ્રિય; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ, લક્ષ્મી દેવી અને કાર્તિક યોગને આપેલું નામ
ઇષ્ટિભગવાનની બહેન; ભગવાનનું જૂથ
યશ્વીસરસ્વતી જી; જ્ઞાનની દેવી
ઈશ્વરીદેવી
ઇશ્વર્યભગવાનની સમૃદ્ધિ
ઈઁશ્વિકાસુગમ બરફ
ઈષ્યાવસંત
ઇસીરીઇશ્વરી
ઇસીતા
નિપુણતા; સંપત્તિ; ચડિયાતું; ઇચ્છિત; ખ્યાતિ
ઇસ્મીતાભગવાનનો પ્રેમી; ભગવાનનો મિત્ર
ઇષુખુશખુશાલ; સૂર્યનું બીજું નામ
ઇસ્વાર્યભગવાનની સમૃદ્ધિ
ઇતિકાઅનંત
ઇતિશ્રીપ્રારંભ
ઇત્કિલાસુગંધિત
ઇવાંકાદયાળુ ભગવાન
ઇવાન્શીકાભગવાન આશીર્વાદ આપે છે
ઇજુમીપાણીનો ફુવારો
ઇબ્બાનીધુમ્મસ; મધુરસ
ઇભાહાથી
ઇચ્છાઇચ્છા
ઈદીજાગરણ; પ્રેમ
ઈદયહૃદય; દેવી પાર્વતી
ઇધાબુદ્ધિ; ધારણા; પૃથ્વી; આંતરદૃષ્ટિ
ઇધાયાહૃદય; દેવી પાર્વતી
ઇધિકા
દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; પૃથ્વી; ખ્યાલ
ઇધિત્રીજે પ્રશંસા કરે છે; સ્તુત્ય
ઇદિકા
દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; પૃથ્વી; ખ્યાલ
ઇદિત્રીજે પ્રશંસા કરે છે; સ્તુત્ય
ઇહા
પૃથ્વી; ઇચ્છા; મજૂરી; શ્રમ; પ્રયત્ન કરો
ઇહિતા
ઇચ્છા; દેવી દુર્ગા; લડવૈયા; સુંદરતાની રાણી
ઈપ્સિતાઇચ્છિત; ઇચ્છા
ઇશ્કા
જેની પાસે ફક્ત મિત્રો છે અને કોઈ શત્રુ નથી
ઇજ્યાત્યાગ; પ્રયાસ; શિક્ષક; દૈવી
ઇક્શાનાદૃષ્ટિ
ઇક્ષિતાદૃશ્યમાન; અવલોકન કરવું
ઇક્ષિતાદૃશ્યમાન; અવલોકન કરવું
ઇક્ષુશેરડી
ઇક્ષુલાપવિત્ર નદી
ઇકસુરાસુગંધી ઘાસ
ઇલા
પૃથ્વી; એલચીનું ઝાડ; મનુની પુત્રી; ચાંદની;
ઇલાકકિયાસર્જનાત્મકતા
ઈલાક્ષીસુંદર નેત્રો
ઇલંપીરઈયુવાન અર્ધચંદ્રાકાર
ઇલાવાલાગીયુવાન અને સુંદર
ઇલાવેનિલવસંત; જુવાન
ઇલેશાપૃથ્વીની રાણી
ઇલિકા
પૃથ્વી; અસ્થાયી; ઈલ માછલી; ખૂબ બુદ્ધિશાળી
ઇલીનાખૂબ બુદ્ધિશાળી
એલિશાપૃથ્વીનો રાજા; પૃથ્વીની રાણી
ઇલીશાપૃથ્વીની રાણી
ઇલ્માનવલકથા
ઇલવાકાપૃથ્વીનું રક્ષણ કરવું
ઇલવિકાપૃથ્વીનું રક્ષણ કરવું
ઇમાની
વિશ્વાસપાત્ર; વિશ્વાસુ; સત્યવાદી; પ્રામાણિક
ઇમારાFemale version of Imre
ઇમલાજેને ભગવાન ભરી દેશે
ઈમ્પાનામધુર અવાજવાળી યુવતી
ઇનામાતા; મજબૂત; સુર્ય઼; શાસક
ઇનકીહૂંફનો અહેસાસ
ઇનાક્ષીતીક્ષ્ણ આંખ
ઇન્ચારમધુર અવાજ
ઇન્ચારમધુર અવાજ
ઇન્દાલીશક્તિશાળી; ચડવું; સત્તા મેળવવા માટે
ઇન્દારુપીનીદેવી ગાયત્રીનું નામ
ઇંધુશ્રીલક્ષ્મી
ઇંદિરા
દેવી લક્ષ્મી; સમૃદ્ધિનો પ્રદાતા; લક્ષ્મીનું વિશેષ નામ; વિષ્ણુની પત્ની; સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં ફૂલની પાંખડીઓથી બનેલી દેવી ઈંદિરા
ઇંડિયાજાણકાર
ઇન્દ્રદેવીઉત્તમ; પ્રથમ; આકાશ ના ભગવાન
ઇન્દ્રજાભગવાન ઇન્દ્રના પુત્રી
ઇન્દ્રાક્ષીસુંદર આંખોવાળું
ઇન્દ્રાણીભગવાન ઇન્દ્રના પત્નિ
ઇંદ્રતાભગવાન ઇન્દ્રની શક્તિ અને ગૌરવ
ઇંદ્રયાનીપવિત્ર નદીનું નામ
ઇન્દ્રિશા
બધી ક્ષમતાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું
ઇન્દ્રિનાઊંડું, ગહન
ઇંદુચંદ્ર; અમૃત અથવા સોમ
ઇન્દુબાલાનાનો ચંદ્ર
ઇંદુદાલાઅર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર
ઇંદુજાનર્મદા નદી; ચંદ્રનો જન્મ
ઇંદુકલાચંદ્ર નો અંક
ઇન્દુલેખાચંદ્ર
ઇંદુમતી
સંપૂર્ણ ચંદ્ર; ચન્દ્રમાની જેમ જ્ ज्ञાની
ઇંદુમતી
સંપૂર્ણ ચંદ્ર; ચન્દ્રમાની જેમ જ્ ज्ञાની
ઇન્દુમૌલીચંદ્ર તૂટી ગયો
ઇંદુમુખીચંદ્ર જેવા ચહેરા વાળું
ઇન્દુપ્રભાચાંદની
ઇન્દુશીતલાચંદ્રની જેમ ઠંડો
ઇંદુસીતલાચંદ્રની જેમ ઠંડો
ઈનિયામનોરમ
ઇનિકાલઘુ પૃથ્વી; પૃથ્વી માટે અનુમાનિત
ઇનિયામનોરમ
ઇનકામોખરે
ઇન્કુરલીમધુર અવાજ
ઇનસુવે
બધી મીઠાઈઓને આપવામાં આવેલું એક સામાન્ય નામ, સામાન્ય રીતે તેનો અર્થ મધુર હોય છે
ઇનુમાનનીય
ઇપ્સાઇચ્છા; ઇક્ષા
ઈપ્સાઇચ્છા; ઇક્ષા
ઇપ્શિતાદેવી લક્ષ્મી; ઇચ્છિત
ઇપ્સિતાદેવી લક્ષ્મી; ઇચ્છિત
ઇરા
એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત; ઉમદા
ઈરાઆનંદદાયક
ઇરાજાપવનની પુત્રી
ઇરાવતીવીજળી થવી; રાવી નદી
ઈરિકાપૃથ્વી માટે નાનું
ઈરીશભાષણ
ઇરિતહળવો પીળો રંગ
ઇશિતાદેવી સરસ્વતી
ઈસાયાનિર્ભીક
ઈશા
દેવી રાધાના સાથીદાર, ભગવાન ગણેશનું બીજું નામ, શ્રેષ્ઠ વિના; ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ